Kata Bilangan


KATA BILANGAN

Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung atau membilang sesuatu. Dalam bahasa Melayu baku, kata bilangan terbahagi kepada enam jenis, iaitu:
                a)   Kata bilangan tentu
                b)   Kata bilangantak tentu
                c)   Kata bilangan himpunan
                d)   Kata bilangan pecahan
     e)   Kata bilangan pisahan
     f)   Kata bilangan tingkat

Perhatikan penerangan di bawah ini.

Jenis Kata
Keterangan
Penerangan
Ayat Contoh
Kata bilangan
tentu
Kata bilangan yang telah ditentukan jumlah atau bilangannya. Contoh: satu, tiga, enam, sepuluh, tiga ratus, lapan ribu, enam juta
1   Kerani itu sedang mengepit satu
     keping fail.
2   Dua buah kelapa muda itu telah
     ditebuk tupai.
Kata bilangan
tak tentu
Kata bilangan yang tidak diketahui jumlah/bilangannya. Contoh:
para, semua, sesetengah, banyak,
pelbagai
1   Semua penghuni kampung itu akan
     dipindahkan ke tempat lain.
2   Banyak rumah dan harta benda
     musnah dalam kejadian banjir 
     lumpur itu.
Kata bilangan
himpunan
Kata bilangan himpunan asalnya
ialah kata bilangan tentu tetapi telah
digandakan dan ditambah dengan
imbuhan ke- dan ber-. Contoh: berpuluh-puluh, berjam-jam, ketiga-tiga, kelapan-lapan
1   Kedua-dua buah jambatan itu rosak
     teruk.
2   Sudah bertahun-tahun kejadian itu
     berlaku.
Kata bilangan
pecahan
Kata bilangan yang berbentuk
pecahan. Contoh: setengah, satu per
empat, dua per lima, tiga per lapan
1   Setengah bahagian kek itu telah 
     dihurungi semut.
2   Dia mengambil masa hampir tiga   
    per empat jam untuk menyiapkan 
   surat permohonan itu.

Kata bilangan
pisahan
Kata bilangan yang digunakan untuk
membilang sesuatu secara
berasingan. Contoh: tiap-tiap/setiap
dan masing-asing

1   Tiap-tiap petang, Pak Ali membawa
     cucunya itu bersiar-siar di taman  
     bunga.
2   Mereka gagal menyiapkan kerja
     masing-masing dalam masa yang  
     telah ditetapkan.
Kata bilangan tingkat
Kata bilangan yang asalnya kata
bilangan tentu tetapi telah ditambah
dengan imbuhan ke. Contoh: ketiga, ketujuh, kedua belas, ketiga ratus, kedua juta

1   Setelah masuk hari yang ketujuh
     barulah dia berasa badannya agak
     ringan sedikit.
2   Zainah memilih nombor giliran
    kedua untuk temuduga jawatan 
    kerani itu.

·  Dalam penulisan elakkan daripada melakukan kesalahan seperti yang berikut:-
1.       Kesalahan tidak meletakkan penjodoh bilangan kepada kata nama konkrit yang dibilang 
       dengan menggunakan kata bilangan tentu.
              Contoh:
 a)  Lima guli itu telah retak. (X)
                 b)  Lima biji guli itu telah retak. (√)
2.       Kesalahan menggandakan kata nama konkrit yang dibilang dengan menggunakan kata 
       bilangan tentu yang telah sedia membawa makna jamak.
              Contoh:
a)  Sepuluh buah kilang-kilang di kawasan itu beroperasi secara haram. (X)
                b)  Sepuluh buah kilang di kawasan itu beroperasi secara haram. (√)

       3.   Kesalahan meletakkan penjodoh bilangan bagi kata nama konkrit yang dibilang dengan 
             menggunakan kata bilangan tak tentu.
             Contoh:
a)  Banyak orang pelajar lulus dalam ujian sains itu. (X)
                b)  Banyak pelajar lulus dalam ujian sains itu. (√)

       4.   Kesalahan menggandakan kata nama konkrit yang dibilang dengan menggunakan kata 
             bilangan tak tentu.
             Contoh:
a)  Para guru-guru diingatkan agar mengambil sikap berkecuali. (X)
                b)  Para guru diingatkan agar mengambil sikap berkecuali. (√)

       5.   Kesalahan menulis singkatan kata bilangan himpunan dalam ayat.
             Contoh:
a)  Kelapan ekor anak lembu itu akan dihantar ke klinik haiwan. (X)
                b)  Kelapan-lapan ekor anak lembu itu akan dihantar ke klinik haiwan. (√)

       6.   Kesalahan tidak meletakkan penjodoh bilangan kepada kata nama konkrit yang dibilang 
             dengan menggunakan kata bilangan himpunan.
             Contoh:
a)  Kedua-dua bakul itu penuh berisi sayur. (X)
                b)  Kedua-dua buah bakul itu penuh berisi sayur. (√)

         7.   Kesalahan menggunakan kata bilangan tak tentu para menjadi para-para.
               Contoh:
a)  Para-para menteri itu sedang bermesyuarat. (X)
                b)  Para pelajar itu berasal dari Jepun. (√)

         8.   Kesalahan menulis ringkas kata bilangan tak tentu berbagai-bagai menjadi berbagai sahaja.
               Contoh:
a)  Berbagai barang antik ada dipamerkan di situ. (X)
                b)  Berbagai-bagai barang antik ada dipamerkan di situ. (√)

         9.   Kesalahan menulis singkat kata bilangan pisahan tiap-tiap menjadi tiap sahaja.
               Contoh:
a)  Tiap petang dia bermain badminton. (X)
                b)  Tiap-tiap petang dia bermain badminton. (√)


1 Komen:

Teoh Gek Tiang 7/12/12, 12:07 PG  

Thank you for sharing!

Catat Ulasan

SELAMAT DATANG KE LAMAN NUKILANKU

Takwim